Udskriv

skitse

 

Espergærde Byforening har gennem snart 10 år haft focus på anlæggelse af et torv hvor Mørdrupvej munder ud i Strandvejen ved Havnen. Forslaget kaldes HAVNETORVET (beskrevet i flere artikler på foreningens hjemmeside) og sætter focus på bl. A. :

Nyt i sagen er, at Kommunen har taget kontakt til Espergærde Byforening og der er afholdt møde mellm 2 repræsentanter fra Byforeningen og 4 repræsentanter fra Kommunen (heraf en repræsentant fra rådgivende ingeniørfirma) på stedet medio oktober. På mødet besigtidedes Mørdrupvejs nederste del mod Strandvejen, Havnetorvet, Strandvejen et stykke på hver side af Mørdrupvejs udmunding samt Havnevej ned til selve Havnen.

Derr var generel enighed om, at det hele godt kunne forbedres. Området som helhed er generelt forsømt og det der blev talt om eventuelle etapeløsninger i relation til Kommunens stramme økonomi. Evt. mulighed for sponsorbidrag og involvering fra restauraanterne m.v. blev døftet.

Det blev aftalt, at Kommunen ved rådgivende ingeniørfirma fremkommer med skitseforslag i januar 2012. Forslaget præsenteres for Espergærde Byforening og det skal de raftales, hvem der skal involveres i lokalområdet ved Stranddvejen – f.eks. omkringliggende restauranter, butikker/kunstgallerier og naboer.

Forslaget planlægges præsenteret ved Espergærde Byforenings generalforsamling ultimo februar 2012.

Espergærde Byforening ser positivt på den sidste udvikling i sagen og afventer forslaget med spænding.

Stig G. Lund og Peter M. Frederiksen.