Sagt og skrevet om Mørdrupvej

 
 

FORSLAG TIL NY PLADS PÅ MØRDRUPVEJ VED GL. SKOVVEJ

Foreningen har de sidste år drøftet, hvordan man kan gøre Mørdrupvej mere fredelig og samtidig forbedre vejens æstetiske oplevelse.

Udover at foreslå en ny pladsdannelse (Havnetorvet), hvor Mørdrupvej munder ud i Strandvejen, har vi arbejdet på at skabe en plads på Mørdrupvej ud for Gammel ved hovedindgangen til Egebæksvang. man kunne kalde den "Skovpladsen" 

Vi finder det vigtig at trafikken dæmpes på denne strækning, da Mørdrupvej krummer, hvilket giver dårlige oversigtsforhold. Samtidig er der ofte mange bløde trafikanter, der krydser vejen for at komme ind i skoven (Egebæksvang). Dette er både almindelige familier, der skal en tur i skoven, men indgangen til skoven er også et vigtigt mødested for mange idrætsudøvere i PULS 3060, spejdere og dagmødre-grupper med flere. Alene antallet af parkerede biler på den lille p-plads ved Gl. Skovvej vidner om, at her kommer der mange mennesker.

alt

Mørdrupvej set mod øst fra Gammel Skovvej over for indgangen til Egebæksvang
 

Foreningens forslag

Vi foreslår derfor, at Mødrupvejens asfalt udskiftes med en anden belægning ud for skovens hovedindgang og at der opstilles en helle i hver ende. Tilsammen skulle dette på en tiltalende måde fortæller fartglade bilister, HOV nu sker der vist et eller andet. 

alt

Principskitse af vores forslag

alt

Indgang til Egebæksvang skov set fra Mørdrupvej


Selvfølgelig koster et sådant anlægsarbejde penge, kommunen måske ikke er helt parat til at bevillige på nuværende tidspunkt. Men man kunne jo lave en markering med streger / beton-spærrer for at efterprøve bæredygtigheden i projektet og se, hvordan det modtages i området.

 
Vi vil samtidig signalere, at Egebæksvang er vores "Dyrehave" og at den faktisk fortjener en mere trafiksikker indgang og måske også en portal, som i Jægersborg Dyrehave og en lille forplads, hvor motionsfolk og familier kan mødes under ordentlige forhold.

Vi foreslår derfor, at der etableres en lille forplads inde i skoven. Denne kunne f.eks. etableres som en lille halvcirkel bag en smuk rødmalet portal, der gør stedet til en mere officiel indgang til Egebæksvang. Måske kunne man opstille et par bænke, stræk-bomme til løberne og måske en gang den luksus at etablere en drikkevandsfontæne.

Den lille forplads inde i skoven er naturligvis ikke en kommunal opgave, men vi anmoder kommunen om at videresende ideen til Skov & Naturstyrelsen, som led i en helhedsløsning. 

Men først og fremmest går vores forslag ud på at etablere en helle og en sikker fodgængerovergang. Det ville være rigtig fint, hvis man i tilknytning til disse forslag også kunne etablere cykelsti langs hele Mørdrupvej.

 

Espergærdes mest trafikerede vej
Mørdrupvej, der løber fra Kongevejen mod vest og til Espergærde havn mod syd, har gennem tiderne været Espergærdes mest trafikerede vej. Med byens udvikling og den øgede bilisme er det løbende blevet en farlig vej med risiko for ulykker, hvorfor den gennem årene har været genstand for en konstant livlig debat, hvor B&G naturligvis har været deltager.

Der har været fremsat flere forslag til trafikforbedringer. Mest radikalt har nok været en forlægning af vejen nord om Mørdrup Landsby, hvilket ville have fredeliggjort landsbygaden, men have flyttet trafikken tættere på rækkehusene ved Agnetevej, Helgavej og øvrige stilleveje. Dette har naturligvis skabt et modsætningsforhold, der har været medvirkende til, at planen indtil videre ligger godt gemt i mølposen.

 

 


 Midterrabat af granitsten på del af Mørdrupvej, hvor den løber igennem Mørdrup landsby

 Der er også udført cykelsti på en del af strækningen. Dette er udført ved at udvide fortorvet en smule og indrette både cykelsti og fodgænger på arealet kun adskilt af forskellig farve på belægningen. Løsningen er en billig løsning og giver derfor også anledning til lidt kontroverser mellem de gående og de cyklende. Værst er det dog, at man fra de mange udkørsler pludselig har en cyklist fra den forkerte siden.

Åbent brev til Helsingør Politi og Helsingør kommune

Mon politi og vejmyndigheder har prøvet at skulle dreje fra Gefionsbakken ud på Mørdrupvej? Det kan man næsten hverken tro eller ønske – for så må de da være blinde, hvis ikke de har opdaget, at der intet udsyn er, når der holder biler parkeret på Mørdrupvej.
Den gamle busholdeplads er som bekendt nedlagt og ændret til P-pladser – udsynet er borte, så nu er det på lykke og fromme at komme ud på Mørdrupvej uden skrammer. Og det uanset om man svinger til venstre eller højre.
Som det ses på fotoet er udsynet til venstre helt forhindret af de lovligt parkerede biler.


Fotoet er taget ud af sideruden fra førersædet, når man holder for at svinge
ud på Mødrupvej fra Gefionsbakken. Der er absolut ingen mulighed fori tide
at opdage en kørende bil på  Mørdrupvej bag de parkerede vogne.

Hvorlænge skal vi vente før ulykken sker her?
Få de parkeringspladser nedlagt hurtigst muligt – ihvertfald de nærmeste. Og ryk enten fortovet ud eller lav en højresvingbane på det nuværende p-areal. Det vil iøvrigt forbedre udsynet for alle trafikanter, da Gefionsbakken jo munder ud på Mørdrupvej på en bakketop.

Med venlig hilsen
Stig G Lund
Næstformand for B&G