Rostgaards Kilde

Espergærde har forholdsvis få historiske mindemærker, hvorfor Byforeningen flere gange er gået i aktion, såfremt der er ved at ske overgreb på disse.

 

Rostgaards Kilde - eller mere korrekt Rostgaards Stenkumme med omgivende anlæg ved kildens udløb rejst 1741 - er et sådant mindesmærke og står på landsiden af Strandvejen 380. Det lille anlæg har flere gange været udsat for overgreb, som Byforeningen delvis har haft held til at få ændret.

Både i 1976 og 2000 bliver kildens omgivelser ændret ved at naboen byggede en mur oven på anlæggets mur. Begge gange blev ødelæggelsen - blandt andet ved Byforeningens indsats - påbudt fjernet med henvisning til beskyttelse af den fredede kilde og dens omgivelser.

 

Det seneste overgreb skete i 2005, hvor den romantiske kildesø, der lå ca. 5 meter fra anlægget blev opfyldt af den nye ejer og erstattet af en p-plads. Byforeningen forsøgte at standse denne ødelæggelse, men fik desværre ikke medhold med det resultat, at kildesøen anlagt ca. 1880 forsvandt og Kildens charmerende helhed for stedse er forsvundet.