Tibberup Mølle

 

 

Tibberup Mølle opført 1870 Sagen om Tibberup Mølle er en typisk sag, hvorfor byforeningen har sin berettigelse. Man kunne næsten sige desværre. I sagen om Tibberup Mølle ville Kommunen i 2006 sælge den gamle bevaringsværdige mølle og samtidig udstykke den lille grund, så der også kunne presses en ny villa ind, der totalt ville ødelægge helheden. Med en sådan handlemåde dokumenterer flertallet i Helsingørs Byråd, at de ensidigt går efter kortsigtede økonomiske gevinster og slet ikke forstår eller ønsker at varetage kommunens kulturarv på værdig vis. Byrådets flertal forstår åbenbart heller ikke i denne sag og talrige andre sager, at det netop er den smukke natur og de mange bevaringsværdige bygninger, der er en vigtig årsag til at mange borgere og gode skatteydere er flyttet til kommunen. Beslutningen om opsplitning af møllegrunden foregik bag lukkede døre, men slap selvfølgelig ud og medførte omgående reaktioner herunder ikke mindst fra Byforeningen.

 

Byrådets flertal følte sig åbenbart presset og flere indrømmede, at de ikke havde synet grunden og sagen var hastet igennem. Resultatet blev, at udstykningsplanen blev stoppet. Møllen er nu solgt, men med klausul om at grunden fremover ikke må udstykkes.