Skolestranden

 
Espergærde er begunstiget med den store strand syd for Havnen og Skolestranden ca. 500 meter længere mod syd. Navnet ”Skolestranden” skyldes, at svømme undervisningen på Espergærde Skole tidligere foregik på den nærliggende (Skole)strand.

 

I 1970’erne havde skolestranden en normal bredde på 5-7 meter, men storm og strømforhold førte langsomt sandet væk, så sandstranden i januar 2003 stort set var forsvundet.

 

Byforeningen rettede henvendelse til relevante myndigheder om etablering af en høfte mod nord, der kunne holde på sandet.  Myndighederne var positive og i 2004 etablerede man en større høfte af kampesten. Resultatet har været en succes og Skolestranden er år for år vokset både i bredden og i højden, så der i 2010 selv ved kraftig storm og højvande stadig er en pæn sandstrand tilbage.

 

Desværre er kommunens vedligeholdelse af skolestranden ikke samme succeshistorie. Ja oftest er der i badesæsonen ildelugtende tang og året rundt flyder det med affald. En anmodning fra Byforeningen om bedre adgangsforhold for handicappede og plejehjemmets beboere har kommunen heller ikke fulgt. Byforeningen vil dog stadig presse på, så stranden bliver holdt ren og for at adgangsforholdene bliver bedre.